Dự án tiêu biểu

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TT Tên dự án Địa điểm thực hiện Thời gian thực hiện
1 Dự án năng lượng nông thôn II Hà Nội 2003
2 Dự án cung cấp dây dẫn chiếu sáng TT Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội 2005
3 Dự án NM Sakurai (Nhật Bản) Khu Công nghiệp Lễ Môn Thanh Hóa 2005
4 Dự án năng lượng nông thôn II Hà Tĩnh Hà Tĩnh 2007
5 Dự án năng lượng nông thôn II Hưng Yên Hưng Yên 2007
6 Dự án năng lượng nông thôn II Hà Nam Hà Nam 2008
7 Dự án năng lượng nông thôn II Thái Nguyên Thái Nguyên 2009
8 Dự án năng lượng nông thôn II Hà Nội Hà Nội 2011
9 Dự án cải tạo hệ thống lưới điện tỉnh Hải Dương Hải Dương 2011
10 Dự án năng lượng nông thôn II Hà Nam Hà Nam 2011
11 Dự án năng lượng nông thôn II Hà Tĩnh Hà Tĩnh 2012
12 Dự án của Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng Hà Nội 2012
13 Dự án năng lượng nông thôn II Thái Nguyên Thái Nguyên 2012
14 Dự án Khu đô thị Dương Nội Hà Nội 2013
15 Dự án cải tạo hệ thống lưới điện tỉnh Hải Dương Hải Dương 2013
16 Dự án chiếu sáng ngoài trời của trường ĐH Chính trị Hà Nội 2013
17 Dự án cải tạo hệ thống lưới điện nhà máy Z111 Hà Nội 2013
18 Dự án cải tạo lưới điện thành phố Hải Dương Hải Dương 2014
19 Dự án cải tạo lưới điện hạ thế tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 2014
20 Dự án cải tạo hệ thống lưới điện Quốc Gia Nghệ An 2014